Jdi na obsah Jdi na menu
 


  Zásahy  roce   2009  

Technická pomoc (čerpání vody )

Hladké Životice                                                                      pozice na mapě
-zatopená odpadní jímka v areálu nového výletiště             
18.04.2009
 
Velitel jednotky     Michal Molek
Počet členů            4
Popis : 
Po příjezdu jednotky a provedeném průzkumu, byla odčerpaná voda z propadlé jímky,pomocí PS 12.
 
 
Živelní pohroma – Povodeň,záp. Déšť
Hladké Životice,  Husí potok                                                  
24.6.2009                                                         
 
Velitel jednotky     Michal Molek
Počet členů            9

Popis : Kontrola stavu hladiny Husího potoku, odstranění a uvolnění naplavenin zabraňující volný průtok vody.

 

Živelní pohroma – Povodeň,záp. Déšť

Hladké Životice,                                                                  

25.6.2009                                                       
Velitel jednotky     Michal Molek
Počet členů            9

Popis : Pohotovost na základně. Příprava techniky a věcných prostředků pro práci na vodě a zásahy spojených s vyhlášenou povodňovou aktivitou.

 

Živelní pohroma – Povodeň,záp. Déšť
Hladké Životice, ulice Oderská                                                          
25.6.2009
Velitel jednotky     Michal Molek
Počet členů            8

Popis :Po příjezdu jednotky na místo zásahu byl proveden průzkum. Pomocí bagru povolaným obecním úřadem byla prokopána hráz, která zabraňovala přirozenému odtoku vody ze zaplavené oblasti.Obecním zastupitelstvem byla kvůli stále stoupající hladině vyhlášena evakuace.Provedena evakuace osob do prostor obecního úřadu, kde se nacházeli prostory určené pro evakuované osoby. Současně s evakuací osob probíhalo vyproštění zvířat a hmotného majetku. Dále se provádělo čištění prokopané strouhy od nánosu naplavenin,pro bezpečný průtok vody ze zaplavené oblasti

 
Živelní pohroma – Povodeň,záp. Déšť
Hladké Životice                                                        
25.6.2009
Velitel jednotky     Michal Molek
Počet členů            9
Popis :Ze spolupráci s policií ČR, byly uzavřeny nebezpečné a neprůjezdné úseky silnic v obci Hladké Životice. Ulice Oderská a silnice č.57 vedoucí do NJ a řidiči byly nasměrování na objízdné trasy na NJ. Záloha na stanici a střídání nasazených hasičů.  

 

 

 
Živelní pohroma – Povodeň,záp. Déšť
Hladké Životice, ulice Oderská                                                       
26.6.2009
Velitel jednotky     Michal Molek
Počet členů            6
Popis :Po příjezdu jednotky na místo zásahu byl proveden průzkum.Po vyhodnocení situace si velitel vyžádal pomoc a konzultaci s příslušníkem HZS.Po příjezdu příslušníka HZS NJ ing.Benýška a dohodě s postiženými občany provedla jednotka rozšíření a dočištění prokopané hráze pro snadnější odtok vody ze zatopené oblasti.. 
 
 
Živelní pohroma – Povodeň,záp. Déšť
Hladké Životice, ulice Oderská                                                       
27.6.2009
Velitel jednotky     Michal Molek
Počet členů            7
Popis :Po příjezdu jednotky proveden průzkum, dále prováděno odčerpávání vody ze zatopených sklepů a studní pomocí požární motorové stříkačky PS 12

 

 

Živelní pohroma – Povodeň,záp. Déšť
Hladké Životice, ulice Oderská                                                       
29.6.2009
Velitel jednotky     Michal Molek
Počet členů            6

Popis :Po příjezdu jednotky byl proveden průzkum, poté se provedlo odčerpání vody ze zaplavených sklepu a studní

 

Živelní pohroma – Povodeň,záp. Déšť
Hladké Životice- Husí potok, RD.čp 323, RD. Čp.61              pozice na mapě                                                                                          pozice na mapě
02.07.2009
Velitel jednotky     Michal Molek
Počet členů            10

Popis : Po vyhlášení poplachu monitoring stavu hladiny Husího potoku,upozorňování občanu na blížící se přívalovou vlnu.Uvolnění naplavenin z mostů a lávek. Evakuace osob p.Macečková čp. 61.čerpání vody ze sklepních prostorů čp.323.

 

 

 

 

 

Živelní pohroma – Povodeň,záp. Déšť
Hladké Životice- Husí potok,RD. čp.323, RD. čp.298              pozice na mapě                                                      
03.07.2009
Velitel jednotky     Michal Molek
Počet členů            9

Popis : Jednotka se po výjezdu dostavila do hasičské zbrojnice ve Fulneku, po rozdělení návrat zpět do Hladkých Životic.Prováděno odčerpáváni vody ze sklepních prostorů. Označení nebezpečné oblasti (podemletý břeh potoku).Odstranění následků záplav (naplaveniny, úklid vozovky atd.)

 

Živelní pohroma – Povodeň,záp. Déšť
Hladké Životice, Jerlochovice (rodinný dům)                                   
04.07.2009                                                                         pozice na mapě 
Velitel jednotky     Michal Molek
Počet členů            6
Popis :Jednotka se po výjezdu dostavila do hasičské zbrojnice ve Fulneku, po rozdělení návrat zpět do Hladkých Životic.Prováděno čerpání studně, úklidové práce spojené s povodní,provizorní opravy mostů.Po obědě 14:20 hod. jednotka vyslána do Jerlochovic, na pomoc občanům při úklidových pracích spojených s následky povodně.   

fotografie ze zásahů spojených se záplavou

Obrazek

Obrazek

 

 

 

 

 

 

Požár
Požár travního porostu – železniční koridor Přerov –Bohumín (silniční přejezd Hladké Životice)
Hladké Životice                                                      
16.08.2009
Velitel jednotky     Michal Molek
Počet členů            8

Popis :Po příjezdu na místo zásahu, proveden průzkum. Pomoci 2 ks RHP vodní, a jednoduchých hasicích prostředku lokalizovány a uhašeny ohniska požáru suché trávy kolem železniční tratě.

 

 
Požár
Požár budovy bývalé sýpky v areálu statku (malý dvůr)
Hladké Životice                                                      
11.11.2009
Velitel jednotky     Michal Molek

Počet členů            10

výjezd jednotky 22:27 hod

příjez jednotky na základnu 12.11. 9:34 hod.

Popis :Po vyhlášení poplachu jednotce, ohlášen výjezd k požáru na SOPIS FM. Po příjezdu na místo zásahu proveden průzkum. Po příjezdu dalších JPO jednotka zřídila odběrné čerpací místo pro doplnění cisteren pomocí hydrantu. Za pomocí plovoucího čerpadla a JPO Fulnek, vytvořeno hadicové vedení pro doplňování CAS, vodou z Husího potoku.Po lokalizaci požáru, předáno požářiště velitelem zásahu veliteli jednotky Hladké Životice Molku Michalovi 12.11.2009 v 01: 30 hod. Na místě rovněž ponechána JPO Kujavy s CAS 32, ve spolupráci s touto jednotkou byla prováděna kontrola požářiště a přilehlých budov a dohašování skrytých ohnisek požáru. Ráno 12.11.2009 v 08.15 hod. příjezd velitele HZS HS Bílovec, který rozhodl o dalším postupu. Požářiště bylo ještě jednou prolito vodou pomocí „C“ proudu. V 08:45 předáno místo zásahu majitel objektu, poté jednotka odjela spět do požární zbrojnice. Po příjezdu ohlášení příjezdu jednotky na operační středisko FM.

Požár sýpky v Hladkých Životicích 11.11.2009   Video

 

 

 

Požár
Požár budovy bývalé sýpky v areálu statku (malý dvůr)
Hladké Životice                                                      
16.11.2009
Velitel jednotky     Žitník Radovan

Počet členů            8

výjezd jednotky 16:18 hod

příjez jednotky na základnu  17:12 hod.

Popis :Po příjezdu na místo zásahu proveden průzkum, po dojezdu JSDH Fulnek a HZS HS Bílovec,prováděny hasební práce na znovu rozhořených krovních trámech.